Toezichthouders willen verbeteringen Data Act

De Europese privacytoezichthouders stellen in een advies aan de Europese Commissie een aantal verbeteringen voor van het huidige voorstel voor de Data Act. De toezichthouders wijzen erop dat de Data Act geen afbreuk mag doen aan de bescherming van persoonsgegevens die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt.

Lees meer