Test Aankoop: geen doeltreffende concurrentie tussen telecomaanbieders

De Belgische ministerraad lijkt van mening te zijn dat de marktwetgeving volstaat om een gezonde en doeltreffende concurrentie tussen telecomaanbieders tot stand te brengen. Consumentenorganisatie Test Aankoop moet echter vaststellen dat het tegendeel waar is: jaar na jaar stijgt de telecomfactuur voor de Belgische consument. Tussen 2017 en 2021 zijn de telecomprijzen gemiddeld met 3 tot 6 procent gestegen.

Lees meer