Carglass Nederland, YoungCapital en bol.com zijn genomineerd voor de beste E-mail Campagne

Carglass Nederland, YoungCapital en bol.com zijn genomineerd voor de beste E-mail Campagne van 2021. Daarnaast maken Patrick van Wattum (Mailcampaigns), Quint Wapenaar (Basic-Fit) en Niels Gleditzsch (Albert Heijn) kans op de titel van E-mail Professional van het jaar. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de DDMA Email Summit op donderdag 30 september.

Lees meer

Nieuwe regels telemarketing van kracht

Vandaag worden de nieuwe wettelijke regels voor telemarketing van kracht. Deze regels bepalen onder welke voorwaarden bedrijven consumenten met een commercieel aanbod mogen bellen.

Bedrijven mogen alleen nog consumenten bellen die daarmee vooraf hebben ingestemd, die klant zijn of dat recent zijn geweest. Hiermee krijgt de consument de controle over wie hem mag bellen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels. Ondernemers die zich niet aan de nieuwe regels houden en consumenten bellen zonder dat ze daarvoor toestemming hebben verleend, kunnen een boete of een last onder dwangsom verwachten. De ACM roept consumenten op zich te melden als bedrijven hen na 1 juli zonder toestemming bellen.

Met ingang van 1 juli stelt de wet nieuwe eisen aan bedrijven die consumenten of ZZP’ers bellen voor een commerciële, ideële of charitatieve aanbieding. Dit mag alleen als het bedrijf kan aantonen dat:
De consument daar vooraf vrijwillig en ondubbelzinnig mee heeft ingestemd, of de consument bij datzelfde bedrijf voor het zelfde soort product klant is of recent is geweest. Het bedrijf mag maximaal nog drie jaar bellen als de consument geen klant meer is.

In alle gevallen kan de consument tijdens het gesprek het ‘recht van verzet’ inroepen. Het is daarvoor voldoende als de consument zegt: ‘Ik wil dat u mij niet meer belt. Het bedrijf mag dan niet nog eens bellen. Dit recht moet het bedrijf dat belt bij elk gesprek actief aanbieden. Dit betekent dat de consument de regie houdt over de telefoontjes die hij krijgt en bij ieder gesprek de mogelijkheid heeft zijn toestemming weer in te trekken.

Lees meer