Meer samenwerking tussen hoger onderwijs en high tech bedrijven Brainport

Op initiatief van hoger onderwijsinstelling Fontys tekenden de TU/e, Summa College, Brainport Industries, branchevereniging High Tech NL, Vanderlande, VDL-ETG, ASML en Fokker Landing Gear convenanten met Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (CoE HTSM). Het akkoord moet ervoor zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven intensiever gaan samenwerken op het gebied van robotica, 3D-printing, sensortechnologie en high tech systems.

Continue reading »