Digitaal ecosysteem om burgers ‘financieel zelfredzamer te maken’

Financiële dienstverleners zetten samen een stap om meer financiële zelfredzaamheid voor burgers mogelijk te maken. Voortbouwend op onderzoek van de TU Delft op online regie en persoonlijke financiële planning zijn diverse partijen begonnen met het opzetten van een open en vertrouwd ecosysteem waarin mensen straks veilig informatie kunnen opvragen, ondertekenen en verstrekken aan organisaties. Daarmee lopen zij vooruit op de PSD2 wetgeving.

Continue reading »

Nederlanders betalen voor het eerst vaker met een mobiele bankapp dan via internetbankieren

Er zijn belangrijke verschuivingen in het betaalverkeer. In 2018 betaalden Nederlanders voor het eerst vaker met een mobiele bankapp dan via internetbankieren en vaker contactloos dan door het insteken van hun betaalkaart. Minder dan 2 procent van alle overboekingen wordt nog op papier gedaan, zo blijkt uit gegevens van de Betaalvereniging.

Continue reading »