Artificial intelligence: de belangrijkste feiten & ontwikkelingen

Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence of kortweg AI wordt vaak geassocieerd met science fiction en zelfdenkende robots, waardoor niet iedereen het serieus neemt. En dat is jammer, want deze techniek beïnvloedt steeds meer aspecten van ons …

Lees meer

High Tech Campus Eindhoven breidt ambities uit

DeHighTechCampusEindhovenwiléénvandeleidendetechhubsindewereldworden.EindhovenmoetineenademwordengenoemdmetBoston,BerlijnenSanFrancisco.DaaromgaatdeCampushaarfocusverbredenmetdenieuwstedigitaletechnologieën.Ondermeerophetgebiedvangezondheidszorg,hetopwekkenenopslaanvanduurzameenergie,hetcreërenvanslimmeomgevingendoormiddelvan5GenLiFi,enhetinzettenvankunstmatigeintelligentie.

Lees meer