De informatie-explosie: zo overleef je als overheid

De hoeveelheid informatie waar een overheid mee te maken heeft, groeit sterk. Een groot deel van deze informatie komt niet uit de eigen organisatie, maar van buitenaf: burgers, bedrijven, leveranciers, collega-overheden en andere stakeholders zorgen vo…

Lees meer

Een goede basis voor gelukkige gebruikers: zo schrijf je een user story

Als je een nieuw systeem gaat ontwikkelen, zoals een website, DLWO (digitale leer- en werkomgeving) of zorgportaal, dan is daar een heel team van experts bij betrokken. Niet alleen de welbekende developers & designers, maar ook conceptontwikkelaars, architecten én informatie-analisten. Tot die laatste groep specialisten behoor ik. Welke rol speelt de informatie-analist in een ontwikkeltraject? […]

Lees meer

De contentmanagement-levenscyclus: schep orde in de chaos

Organisaties hebben moeite om grip te krijgen op hun almaar groeiende verzamelingen content. Dit wreekt zich dan in slechte zoekresultaten, onnodige doublures, verschillende content per kanaal, gebrek aan personalisatie en nauwelijks hergebruik van content. De contentmanagement-levenscyclus helpt bij het beteugelen van die ‘contentchaos’, door content effectief en procesmatig in te zetten. Wat is de contentmanagement-levenscyclus? Zoals mensen, auto’s, […]

Lees meer