‘Open Finance biedt kansen, mits klant beheer krijgt over eigen data’

Open Finance kan – mits met voldoende waarborgen omgeven en door de consument gewenst – aanzienlijke voordelen opleveren voor het financiële welzijn van de consument. Het combineren van financiële data kan een beter inzicht opleveren in de financiële situatie van klanten. Dit staat in het paper Naar data-gedreven digital finance – Keuzes voor een Open Finance framework dat de Nederlandse Vereniging van Banken heeft gepubliceerd.

Lees meer