Leer van het social succes van gemeente ‘s-Hertogenbosch

Hoe zorg je als gemeente dat je succesvol blijft aansluiten bij de contentvoorkeuren van inwoners? In ons vorige artikel zag je hoe de top 20 grote gemeenten van Nederland dat aanpakken op hun socialmedia-kanalen. De meest succesvolle gemeente in socia…

Lees meer

Communicatieadviseur als sleutel tot succesvolle omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie is maatwerk. Elk project is uniek en heeft een andere mate van impact op de omgeving. Is die impact laag, dan is de omgeving informeren en op de hoogte houden misschien wel voldoende. Is die impact hoog, dan vraagt dit meer maatwerk, zoals de dialoog aangaan, bouwen aan een relatie en steeds tijdig communiceren […]

Lees meer

Klip-en-klare taal: Leer je doelgroep kennen 

Duidelijk communiceren, dat is toch makkelijk? Helaas blijkt het voor organisaties vaak een opgave. Onder andere in de overheidssector is het streven communicatie duidelijker te maken. Hiervoor zijn verschillende initiatieven gestart, maar hebben deze ook effect? En welke handvatten zijn er om je boodschap duidelijker te communiceren? We zochten het uit en hebben 6 vragen […]

Lees meer

Wanneer kies je voor online bij het bereiken & betrekken van inwoners?

Van gemeenten wordt anno 2020 verwacht dat zij inwoners betrekken bij participatietrajecten, zijzelf dienen vooral een faciliterende rol op zich te nemen. Maar hoe maak je als gemeente hierin de juiste keuzes: organiseer je een fysieke bewonersbijeenko…

Lees meer