Sluit het jaar in stijl af: kom naar het InCT Diner

Ook dit jaar sluit InCT het jaar weer af met een diner en wel op 15 december a.s. Plaats van handeling is net als afgelopen zomer Roeivereniging de Amstel in Amsterdam. Sabien Bosman en haar crew staan weer garant voor een bijzonder en speciaal voor ons samengesteld driegangen menu.<br />De kosten voor deze avond bedragen &euro; 65,00 per persoon. We hebben weer plaats voor maximaal 50 mensen. De tafelrede zal dit keer gehouden worden door Geert Joris, directeur van Boek.be. Hij zal onder meer ingaan op zaken die bij onze zuiderburen beter lopen dan bij ons.<br />Aanmelden kan alleen via email. Stuur uw gegevens aan <a href=’mailto:uitgever@inct.nl’>uitgever@inct.nl</a>. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.<br />Graag tot ziens op 15 december!